Adresslista till styrelsen för Hallands  bridgeförbund
Reviderad 100908

           
Funktion Namn Telefon
bostad
Telefon
arbetet
Mobil E-mail
           
Ordförande Lars Hed 0430-18 734   070-35 63 430
Vice ordförande /
Rekryteringsansvarig
Jan Malmström 0340-62 34 27     janne.malmstrom@telia.com
Distrikstävlingsledare Christer Grähs 035-16 94 07 0345-18 044 073-37 18 044 christer.grahs@hylte.se
Sekreterare Malin Larsson 035-10 53 57 035-13 49 18 070-28 40 945 malin.larsson@lthalland.se
Kassör Lennart Nordberg 0430-27 407   070-58 47 351 lekeno@spray.se
Utbildningsansvarig Agneta Svenberg 0346-97 203   070-40 16 358 agneta.svenberg@kommunen.varberg.se
Ledamot Monica Evertsson        
           
Suppleant / Pressansvarig Leif Eskelid 0346-17 148   070-588 71 48 Leif.Eskelid@telia.com
Suppleant Annika Nilsson     070-336 76 67
Suppleant /
Webansvarig
Lars Adie     070-148 58 08 lars_adie@hotmail.com
           
Revisor Karl-Henrik Nilsson   0340-83410 0707-10 64 80 ekonomiservice-varberg
@telia.com
Revisor Ove Ohlsson        
Revisorsuppleant Per Fåhraeus        
Revisorsuppleant Bertil Nilsson        
           
Valberedning
/sammankallande
Roger Wiklund       rwi@svenskbridge.se
Valberedning Britt-Marie Fraenkel        
Valberedning Peter Krug      
          Mail till styrelsen